کودکان کشور ایران زمین

عید نوروزی مبارک بادتان

پیک نوروزی برآمد با درود

صد شکوفه بر لب خندانتان

هفت شهر فارس را آورده ایم

تا بگردی آشنا با نامشان

شهر داراب و گلاب و پرتقال

فرش زیبایش به زیر پایتان

فارسنامه از دل شهر فسا

قصه ها می گوید از تاریخمان

شهر جهرم عطرلیمو می دهد

می شود قند عسل خرمایشان

کازرون با شاعران خوش سخن

آفرین بر لهجه ی شیرینشان

از بهشت گمشده در مرودشت

می رسد هر دم نوای بلبلان

شهر اقلید و قدمگاه سده

چشمه ها از کوهسارانش روان

پر شکر حلوا و نان شهر لار

می کند هر لحظه شیرین کامتان

بوی عطر نرگس شاه چراغ

می شود با صد غزل تقدیمتان

 

شعر از جلیل سلمان_داراب فارس_۱۳۹۴

منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : چِنُ وِن |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس منبع : |شعر پیک نوروزی فارس
برچسب ها : فارس ,نوروزی